Příprava na manželství a rodičovství


Chceme přispívat k tomu, aby mladí lidé vstupovali do manželství vztahově a emočně kompetentní, zralí přijmout výzvy a povinnosti, které rodinný život obnáší.

Příprava na manželství a rodičovství

Realizujeme přípravu snoubenců na církevní sňatek (viz samostatný odkaz Příprava snoubenců). Můžeme se individuálně věnovat také párům, které se připravují na civilní sňatek. O čem je dobré se bavit před vstupem do manželství? Témata která nabízíme: 

  • já - ty - my - co si přinášíme z původních rodin
  • rozdíly mezi mužem a ženou
  • priority a hodnoty našeho vztahu
  • komunikace, řešení konfliktů, odpuštění
  • potřeby a pozornosti v manželství
  • jazyky lásky

Nabízíme také přednášky specialistů - Rodinné finance, aneb jak společně hospodařit a Přirozené plánování rodičovství, úvod do symptotermální metody.

Zajímá vás více příprava na civilní manželství? Napište na e-mail info@cprkoprivnice.org nebo nám zavolejte na tel. číslo 605 056 070.

Program školské primární prevence

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči, z. s. z Ostravy nabízíme certifikovaný preventivní program "Škola osobního života" je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům 1. ročníků středních škol. Nabízí odborné informace o lidské fyziologii a sexualitě s cílem poukázat na pozitivní stránky sexuality v kontextu trvalého vztahu. Posláním tohoto programu je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku a manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Pro žáky 3. - 5 tříd 1. stupně základních škol nabízíme program "Jak se rodí rodina" (interaktivní film - hraný příběh dvojice s animovanými pasážemi) a pro žáky 6. - 7. tříd nabízíme program "Dospívání".

Bližší informace o jednotlivých programech naleznete zde:

V případě zájmu o školní preventivní program Škola osobního života nás kontaktujte na tel. čísle 605 056 070 nebo na adrese info@cprkoprivnice.org.