Rodinná terapie

Často se doma hádáte nebo komunikace u vás v rodině selhává?

Procházíte těžkým obdobím a nevíte si rady?

Trápí vás dlouhodobé neshody, hádky s vašimi dětmi  a rádi byste "něco" změnili?

Procházíte rozvodem či rozchodem a chcete si v bezpečném prostředí ujasnit co dál?

Ocitli jste se vy nebo člen vaší rodiny v krizi?

Projevují se u vás nebo vašich dětí časté nemoci, strachy či jiné problémy, které se často vracejí?

  • Co je rodinná terapie a komu je určená?

Rodinná terapie je přístup zaměřený na hledání řešení problémů a vztahových obtíží v rodinném systému. Psychoterapie zahrnuje prevenci, léčbu i rehabilitaci poruch zdraví, potřeby lépe porozumět sám sobě a vztahům v kontextu rodiny. Cestou terapeutické komunikace se vytváří specifický vztah s rodinou a terapeutem.

Tento přístup pohlíží na rodinu jako na propojený celek, který se vzájemně ovlivňuje. Celek, kde obtíže vznikají a kde je možné je také řešit. Posiluje, co je pro rodinu potřebné, přínosné a funkční. Podporuje rodinu na cestě ke změně tak, aby se všem členům dařilo lépe. Rodinná terapie je přístup, který chápe zvláštnosti i odlišnosti jednotlivých členů a pracuje se širšími souvislostmi.

Rodinná terapie klade velký důraz na komunikaci a hledání jejího zlepšení. Změna komunikace, struktury rodinného systému či nový pohled na řešení dává možnost vystoupení z chování a projevů nemocí.

Rodinná terapie je určena rodinám, dvojicím či párům, vždy se však pracuje rodinně terapeuticky, s kontextem celé rodiny.

  • Jak rodinná terapie probíhá?

Proces rodinné terapie začíná prvním kontaktem mezi terapeutem či terapeutickým párem a rodinou. V úvodním sezení se vytváří tzv. kontrakt, společně se zamýšlí nad motivací, možnými překážkami a další spolupráci. Jednotlivá sezení trvají 60 minut v intervalu cca 2 - 4 týdnů. Terapeut se spolu s rodinou věnuje pochopení rodinného systému, hranic, komunikace a další.

  • Kdo s vámi bude pracovat, s kým se při rodinné terapii setkáte?

Rodinnou terapií Vás provede manželský pár se základem v integrativní rodinné terapii a v Gestalt terapii. Pracujeme pod supervizí. Pracujeme v terapeutické dvojici, neboť věříme, že "více očí" a přítomnost muže a ženy je pro proces rodinné terapie a vidění celku, důležité.

Náklady na jedno terapeutické sezení (60 minut) jsou 240 Kč.