Párové poradenství

Často se doma hádáte nebo komunikace u vás v rodině selhává?

Procházíte ve vztahu těžkým obdobím a nevíte si rady?

Trápí vás dlouhodobé neshody a rádi byste "něco" změnili?

Procházíte rozvodem či rozchodem a chcete si v bezpečném prostředí ujasnit co dál?


Jak párové poradenství probíhá a co je jeho cílem?

Při párovém poradenství vycházíme z kontextu individuální psychologie Alfreda Adlera. 

Pracujeme jak s celým párem, tak i s každým z partnerů zvlášť.  Společně se díváme na rodinnou situaci a atmosféru, popisujeme situace z pohledu obou partnerů a pojmenováváme problémy. Při práci s páry klademe velký důraz na komunikaci a hledání způsobů jejího zlepšení. Hledáme cesty k porozumění vzniku problémů a vzájemnému pochopení, které dává možnost ke změně nastavení, získání nového pohledu a nových zkušeností. Hledáme to, co je funkční, přínosné a potřebné a snažíme se to posilovat.

Je to postupný proces, ve kterém vedeme partnery k tomu, aby dokázali uvidět, kde ve svém vztahu jsou.  Cílem párového poradenství je to, aby klienti byli schopni vidět nové cesty, kterými se mohou dát, vyhodnotit si, co jim která z nich může přinést a pak se rozhodnout, kterým směrem vykročí.

Párové poradenství probíhá v předem dohodnutém termínu, který si můžete domluvit na tel. čísle 605 056 070.

Náklady na jednu hodinu párového poradenství  (60 minut) jsou 300 Kč.