Rodinné konzultace a mediace

Řešíte problémy a neshody v osobním a rodinném životě a nevíte, jak dál? 

Řešíte obtížné situace s dětmi, nemůžete se shodnout nebo si nejste jisti v otázkách výchovy dětí?  

Žijete dohromady s prarodiči nebo příbuznými a potřebujete vaše soužití vyladit nebo si nastavit hranice?


Nabízíme vám podporu při řešení obtížných situacích zejména v oblasti osobních, partnerských, výchovných a mezigeneračních vztahů formou individuální, párové či rodinné konzultace nebo mediace (přicházet mohou jednotlivci, partneři i rodiče s dětmi).

Co je mediace?
• alternativní možnost řešení konfliktů, neshod, nedorozumění, sporů pomocí třetí osoby - mediátora

Co je cílem mediace a jak probíhá?
• cílem mediace je reálná dohoda, která je výhodná pro obě strany
• mediační sezení trvá obvykle  3 hodiny, ve složitějších případech je zapotřebí více sezení

Kdo je mediátor?
• osoba řídící proces mediace
• školený specialista na efektivní vyjednávání
• je nestranný
• je vázán etickým kodexem mediátorů, který zahrnuje i bezpečnost svěřených informací
• napomáhá zúčastněným stranám definovat problémy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelných řešení
• o výběru řešení nerozhoduje mediátor, ale zúčastněné strany

Co se může při mediaci řešit?
• konflikty ve vztazích např. při výchově dětí, hospodaření rodiny, mezigenerační soužití, životní styl rodiny, krize ve vztahu apod.
• dále např. konflikty ve škole, v zaměstnání nebo sousedské mediace

 Mediace i rodinné konzultace probíhají v předem dohodnutém termínu. Schůzku si můžete domluvit na tel. čísle 605 056 070 nebo e-mailem na adrese: info@cprkoprivnice.org.

Náklady na 1 hodinu (60 minut) mediace či rodinné konzultace činí 300 Kč.