Poslání a cíle

Poslání

Posláním Centra pro rodinu Kopřivnice je podporovat rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Hodnoty na kterých stavíme:
• rodina založená na manželství muže a ženy,
• úcta a respekt k životu od početí do přirozené smrti,
• respekt k lidské důstojnosti, svobodné vůli.

Cíle

Základním cílem Centra pro rodinu je přispívat k upevňování stability manželství, ke zlepšování vztahů, prevenci vztahových dysfunkcí v rodině a k trvalému posilování základních funkcí rodiny.

Jsme členy Rodinného svazu ČR, což je naše zastřešující organizace s celorepublikovým rozsahem působnosti. Našim společným posláním je hájit zájmy rodin a propagace prorodinných hodnot.