Přípravy snoubenců v roce 2021

Informace pro děkanáty Bílovec a Nový Jičín

Průběh přípravy

Příprava snoubenců probíhá formou setkávání s lektory - manželskými páry. Setkání v následujících měsících budou probíhat buď osobní nebo "dálkovou" formou, podle aktuální situace a možností. Termíny osobních setkání budou přihlášeným upřesněny.

Páry absolvují 4 setkání s lektory v rámci jednoho měsíce. Nemůže-li se pár zúčastnit všech setkání v jednom měsíci, je možné si po dohodě s lektory doplnit chybějící setkání v měsíci následujícím. Dále páry absolvují alespoň jednu přednášku, kterou si zvolí z následujících témat:

Rodinné finance, aneb jak společně hospodařit

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Informace k jednotlivým přednáškám najdete níže v textu.

Přípravy i přednášky probíhají v Katolickém domě v Kopřivnici, adresa Štramberská 378, v tanečním sále  (1. poschodí, vchod z levé strany budovy) vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30  hodin.

Na přípravu je potřeba se předem přihlásit. Přihlašujte se pomocí následujícího formuláře:    

Po ukončení přípravy Vám bude vystaveno potvrzení o jejím absolvování.

Témata setkání

  • křesťanské manželství
  • "já, ty, my", co si přinášíme z původních rodin
  • sebepřijetí, zdravé sebevědomí, priority
  • komunikace, vyjadřování pocitů, pozornosti, naplňování potřeb v manželství, odpuštění
  • vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství
  • manželství a sexualita, odpovědné rodičovství
  • místo dětí v manželství
  • ekonomické minimum pro život rodiny, tedy jak společně hospodařit
  • řešení krizí vztahů, konfliktů a jiných krizí, způsobených změněnými životními podmínkami
  • zamyšlení nad manželským slibem

Termíny příprav i přednášek, pokud bude možnost je realizovat formou osobního setkávání, budou přihlášeným upřesněny. Stejně tak upřesníme formu, popř. termíny "dálkové" přípravy.

Leden:   

Únor:  4. 2., 11. 2., 18. 2. a 25. 2. - on-line formou

Březen: 3. 3., 10. 3., 17. 3. a 24. 3. - on-line formou

Duben: 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4. - on-line formou

Květen: 6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5.  - on-line formou

V měsících červenec a srpen přípravy neprobíhají

Září:  2. 9., 9. 9. a 16. 9. (z organizačních důvodů budou pouze 3 setkání)

V případě potřeby dalších informací kontaktujete pracovnici Centra pro rodinu Terezu Pavlicovou, e-mail: t.pavlicova@cprkoprivnice.org, tel. číslo: 736 278 529.


Přednášky pro snoubence

Rodinné finance, aneb jak společně hospodařit

Lektor: Ing. Ján Kalocsányi, finanční poradce

Obsah přednášky:

Různé ekonomické zvyklosti, které si přinášíme ze svého domácího prostředí, jsou častými důvody domácích neshod. Seminář o rodinných financích umožňuje hlubší pohled do toho, jak správně hospodařit, aby rodinný rozpočet byl dostatečně stabilní a měl potenciál financovat aktuální životní potřeby v každé době.

Aktuální termín přednášky:  27. 9. 2021, v 18:30 v tanečním sále v Katolickém domě v Kopřivnici

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Lektorka: Tereza Pavlicová, DiS - poradkyně PPR

Obsah přednášky:

Přirozené plánování rodičovství využívá znalost přirozeně se vyskytujících ukazatelů plodného a neplodného období během menstruačního cyklu ženy. Přirozeně, s důvěrou k vlastnímu tělu, může dvojice usilovat o početí dítěte nebo se početí vyhnout. Této vysoce spolehlivé metody využívá stále více párů ve světě i u nás.

Aktuální termín přednášky:  20. 9.  2021, 17 hodin, on-line formou (odkaz na připojení zašleme přihlášeným párům)