Přípravy snoubenců v roce 2023

Informace pro děkanáty Bílovec a Nový Jičín

Průběh přípravy

Příprava snoubenců probíhá formou setkávání s lektory - manželskými páry. 

Páry absolvují 4 setkání s lektory v rámci daného měsíce. Nemůže-li se pár zúčastnit všech setkání v jednom měsíci, je možné si po dohodě s lektory doplnit chybějící setkání v měsíci následujícím. Dále páry absolvují alespoň jednu přednášku, kterou si zvolí z následujících témat:

Rodinné finance, aneb jak společně hospodařit

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Informace k jednotlivým přednáškám najdete níže v textu.

Přípravy i přednášky probíhají v Katolickém domě v Kopřivnici, adresa Štramberská 378, v tanečním sále          (1. poschodí, vchod z levé strany budovy) vždy ve čtvrtek od 18.30 do cca 20.30  hodin.

Na přípravu je potřeba se předem přihlásit. Přihlašujte se pomocí následujícího formuláře:    

Po ukončení přípravy Vám bude vystaveno potvrzení o jejím absolvování.

Témata setkání

  • křesťanské manželství
  • "já, ty, my", co si přinášíme z původních rodin
  • sebepřijetí, zdravé sebevědomí, priority
  • komunikace, vyjadřování pocitů, pozornosti, naplňování potřeb v manželství, odpuštění
  • vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství
  • manželství a sexualita, odpovědné rodičovství
  • místo dětí v manželství
  • ekonomické minimum pro život rodiny, tedy jak společně hospodařit
  • řešení krizí vztahů, konfliktů a jiných krizí, způsobených změněnými životními podmínkami
  • zamyšlení nad manželským slibem

Termíny příprav v roce 2023 budou následující:

Únor:  2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 

Duben: 13. 4., 20. 4., 27. 4. a 4. 5.

Červen: 1. 6., 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 

Září: 7. 9., 14. 9., 21. 9. a 8. 10.

Listopad: 2. 11., 9. 11., 16. 11. a 23. 11.

V měsících červenec a srpen přípravy neprobíhají

Termín přednášek Rodinné finance a Přirozené plánování rodičovství bude přihlášeným sdělen na 1. setkání přípravy.

V případě potřeby dalších informací kontaktujete pracovnici Centra pro rodinu Terezu Pavlicovou, e-mail: t.pavlicova@cprkoprivnice.org, tel. číslo: 776 575 802.


Přednášky pro snoubence

Rodinné finance, aneb jak společně hospodařit

Lektor: Ing. Ján Kalocsányi, finanční poradce

Obsah přednášky:

Různé ekonomické zvyklosti, které si přinášíme ze svého domácího prostředí, jsou častými důvody domácích neshod. Seminář o rodinných financích umožňuje hlubší pohled do toho, jak správně hospodařit, aby rodinný rozpočet byl dostatečně stabilní a měl potenciál financovat aktuální životní potřeby v každé době.

Aktuální termín přednášky:  7. 2. nebo 11. 4. 2022 od 18.30 hod.

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Lektorka: Tereza Pavlicová, DiS - poradkyně PPR

Obsah přednášky:

Přirozené plánování rodičovství využívá znalost přirozeně se vyskytujících ukazatelů plodného a neplodného období během menstruačního cyklu ženy. Přirozeně, s důvěrou k vlastnímu tělu, může dvojice usilovat o početí dítěte nebo se početí vyhnout. Této vysoce spolehlivé metody využívá stále více párů ve světě i u nás.

Aktuální termín přednášky:  28. 2.  nebo 25. 4. od 17 hod.