Koučink

Co je to koučink?

Koučink je rozvojová metoda, kdy kouč pomocí vhodně položených otázek provází klienta jeho tématem a podporuje jednak individuální řešení situace, tak rozvoj klienta. Koučovací rozhovor spustí u koučovaného myšlenkový proces uvědomění. Klient přichází s tématem, které chce řešit, a odchází s novým vhledem a s akčními kroky. Kouč je zodpovědný za proces rozhovoru a koučovaný za změny, které v oblasti svého tématu učiní. 

Kdy můžete koučink potřebovat?

 • potřebujete úspěšně zvládnout změny a výzvy

 • potřebujete si ujasnit priority a zaměřit se na to podstatné

 • chcete si dobře stanovit cíl a toho cíle snadněji nebo rychleji dosáhnout

 • uvažujete o změně zaměstnání

 • potřebujete zvýšit vlastní motivaci

 • máte pocit, že vás už nějakou dobu práce nenaplňuje

 • bojíte se udělat rozhodnutí a máte strach z případných chyb

 • procházíte velkou změnou v soukromém životě, která se promítá i do pracovní sféry

 • máte problémy v komunikaci

 • po příchodu z práce jste doma naprosto vyčerpaný/á a s obtížemi zvládáte věci, které jste dřív dokázal/a

 • zmenšil se vám počet přátel a cítíte se často sám/sama

 • všichni s vámi řeší jen své problémy, ale nikoho nezajímají ty vaše

 • víte, že váš životní styl není dobrý ale dosud jste neměl/a čas ho změnit

 • máte před sebou rozhovor, který pro vás není jednoduchý a kterého se obáváte

 • potřebujete najít odpověď na nějakou otázku


Jak koučink probíhá?

První setkání

První setkání slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a zjistili tak, jestli spolu budeme chtít dále spolupracovat. Popovídáme si o tom, co chcete změnit ve svém životě. 

Co ode mne můžete očekávat?

Doporučím vám počet koučovacích sezení.

Pomohu vám s přesnou formulací cíle

Budu vám pokládat otázky, které pomohou nastartovat uvědomění, co se děje, co chcete jinak, jak to můžete změnit a pomohou vám s motivací k akci. Otázkami vám vracím vaše vlastní myšlenky tak, abyste vy sami přišli na svá řešení. To vše bez jakékoli manipulace. Neradím, pouze vás provázím. Jsem zodpovědná za proces, vy zodpovídáte za výsledek řešení vašeho tématu.

Díky technice koučovacích otázek budete umět:

 • co nejpřesněji pojmenovat cíl sezení,

 • stanovit reálný časový rámec toho, kdy chcete cílů dosáhnout,

 • nalézt v sobě možnosti řešení,

 • vytvořit akční plán s konkrétními termíny.

Podrobnější informace najdete na: https://www.vase-koucka.cz/

Rezervace a ceník

Na koučink je potřeba se předem objednat. 

Objednávejte se na e-mailové adrese: iva.chuchmova@centrum.cz, následně si s koučkou dohodnete konkrétní termín Vašeho setkání.

Cena:

500 Kč/60 minut

Pro maminky na mateřské dovolené, seniory a studenty platí sleva 50 %.